Przewodnik po częstotliwościach radiowych i dlaczego powinieneś o nie dbaćWidmo częstotliwości radiowych jest kluczową częścią naszego cyfrowego świata. To niewidzialny krajobraz, w którym urządzenia bezprzewodowe, takie jak smartfon czy tablet, przesyłają i odbierają dane. Widmo częstotliwości radiowych jest wykorzystywane do szybkiego i efektywnego przesyłania danych. Urządzenia o niskiej przepustowości mogą przesyłać tylko małe fragmenty informacji w danym czasie. Z kolei sygnały o wysokiej przepustowości są idealne do przesyłania większych plików, takich jak zdjęcia i filmy. Jeśli chcesz zrozumieć częstotliwości radiowe, jak odnoszą się one do technologii bezprzewodowej i sygnałów telefonu komórkowego, czytaj dalej! Ten artykuł wyjaśni, co to są częstotliwości radiowe, wspólne zastosowania dla nich, jak są one mierzone, i więcej.

Czym jest widmo częstotliwości radiowych?

Aby zrozumieć widmo częstotliwości radiowych, musisz najpierw zrozumieć fale radiowe. Fale radiowe to zjawisko elektryczne, które przemieszcza się w postaci fal. Są one wykorzystywane do przesyłania informacji przez powietrze. Częstotliwość fal określa, jak wiele informacji można przesłać. Niskie częstotliwości mogą przesyłać tylko małe ilości informacji, natomiast wysokie częstotliwości mogą przesyłać większe ilości. W spektrum elektromagnetycznym, spektrum częstotliwości radiowych znajduje się pomiędzy mikrofalami a światłem podczerwonym.

Jak działa widmo częstotliwości radiowych

Widmo częstotliwości radiowych jest wspólnym zasobem. Jest ono regulowane przez rządy większości krajów i wykorzystywane przez wiele różnych rodzajów usług, w tym transmisje radiowe i telewizyjne, sieci telefonii komórkowej, Wi-Fi i komunikację satelitarną. Zarówno branża radiowa, jak i telewizyjna wykorzystują części widma, które są również wykorzystywane przez dostawców usług komórkowych. A branża komórkowa wykorzystuje części widma, które są wykorzystywane przez stacje radiowe i telewizyjne, a także przez sieci Wi-Fi i satelity. W Stanach Zjednoczonych za zarządzanie widmem częstotliwości radiowych odpowiedzialna jest Federalna Komisja Łączności (FCC).

LTE i widmo częstotliwości radiowych

Wszystkie sieci telefonii komórkowej działają na wyznaczonym zakresie częstotliwości, czyli widmie. Częstotliwości wykorzystywane przez LTE (najczęściej używana technologia komórkowa) znajdują się w ramach widma przeznaczonego dla usług w paśmie powyżej 25 MHz. Oznacza to, że LTE wykorzystuje częstotliwości powyżej 25 megaherców (MHz). FCC ma dwie sekcje tego widma, którymi zarządza. Jedna znajduje się pomiędzy 26 basem a paro, a druga pomiędzy paro a audo. Odcinki powyżej audo są przeznaczone dla Radiokomunikacji Kosmicznej do Powierzchniowej. Niższe częstotliwości są wykorzystywane dla Land Mobile Radio. Przemysł komórkowy, jak również dostawcy usług internetowych (WISPs), dzielą niższe częstotliwości dla swoich usług. WISPs używać niższych częstotliwości dla usług internetowych, jak wyższe częstotliwości są łatwiejsze wpływ pogody.